การจัดส่ง

เมื่อลูกค้าแจ้งยอดแล้ว ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป 
ค่าส่ง
- ems 1 ชุด = 80 บาท, 2 ชุด = 130 บาท (สั่งมากกว่านี้คิดค่าส่งตามจริง) ถ้ามีสุ่มด้วยเพิ่มอีก 20 บาท/1 สุ่ม
- ลทบ.1 ชุด = 50 บาท, 2 ชุด = 80 บาท (สั่งมากกว่านี้คิดค่าส่งตามจริง) ถ้ามีสุ่มด้วยเพิ่มอีก 10 บาท/1 สุ่ม