การจัดส่ง

เมื่อลูกค้าแจ้งยอดแล้ว ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป